Handels rapport som presenterades på torsdagen bidrar med argument i en av avtalsförhandlingarnas hetaste stridsfrågor, nämligen den om avtalens lägsta löner. I rapporten jämförs lägstalöner och arbetslöshet i 27 länder. Resultatet visar att arbetslösheten faktiskt är lägre i länder med hög lägstalön än i länder med låg lägstalön. Detta gäller både arbetslösheten bland ungdomar och i hela befolkningen.

Det går stick i stäv mot vad Svenskt Näringsliv och vissa borgerliga politiker har hävdat, att fler människor får jobb om lägstalönerna sänks.
– Deras argumentation faller platt. Det finns inga hållbara argument för att sänkta lägstalöner skulle ge högre sysselsättning, säger Lars-Anders Häggström.

Relativt höga lägstalöner, som i Sverige och övriga Norden, är enligt Handels viktiga för att undvika fattigdom bland människor som arbetar. Extra viktigt är det för kvinnor och unga, som är överrepresenterade i svensk detaljhandel.
I USA, där lägstalönerna är låga jämfört med Sverige, finns en stor grupp ”arbetande fattiga” som inte klarar sig på sin inkomst.
– Så vill vi inte ha det i Sverige. Vi tycker att folk ska kunna klara sig på sin lön, säger Lars-Anders Häggström.

Rapporten visar också att relativt höga lägstalöner kan leda till utveckling och höjd produktivitet i en bransch. Det förutsätter dock att det finns en aktiv arbetsmarknadspolitik och bra utbildning. Då kan människor som blir av med lågproduktiva jobb ställa om till arbeten med högre produktivitet.
–   Visst försvinner det jobb när vi höjer lönerna. Vi vill att branschen ska utvecklas mot mer produktiva jobb. Vårt avtal om yrkespraktik är en del i att förbättra utbildningen, säger Lars-Anders Häggström.

Lägstalönerna är en svår nöt att knäcka i de pågående avtalsförhandlingarna. Handels och övriga LO-förbund kräver att lägstalönerna höjs lika mycket som andra löner, med 700 kronor i månaden. Arbetsgivarna Svensk Handel vill hålla tillbaka lägstalönerna, och bara låta dem öka med hälften så mycket som övriga löner.

Fakta

Var femte anställd
går på lägstalön

Rapporten "Hög lägstalön lönar sig" har skrivits av Agneta Berge i Handels utredningsgrupp.

Rapporten jämför lägstalönerna i för arbetare i service och försäljningsyrken i Sverige och 26 andra länder.

Bland annat studeras
svensk och internationell forskning om hur lägstalönerna hänger ihop med sysselsättning och arbetslöshet.

Detaljhandeln i Sverige och övriga Norden (utom Island) har höga lägstalöner jämfört med de flesta andra länder.

20 procent av de anställda i svensk detaljhandel har en lägstalön.

Länk till rapporten på Handels hemsida