Att arbeta stående i en obekväm ställning kan vara tillräckligt för att en höggravid kvinna ska ha rätt till graviditetspenning. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och ger därmed Sophia Sääf rätt till halv graviditetspenning i drygt sex veckor.

Det var när Sophia Sääf väntade sitt andra barn 2011 som Försäkringskassan nekade henne graviditetspenning, med hänvisning till att hennes arbete inte innehöll tunga lyft. Sophia Sääf överklagade, och med stöd av Handels drevs målet ända till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD skriver i sin dom på måndagen att förekomsten av tunga lyft i arbetet inte kan vara avgörande för rätten till graviditetspenning. Mot slutet av graviditeten kan det vara tillräckligt krävande att stå och arbeta hela dagen. I vart fall om man som Sophia Sääf har vanliga graviditetsbesvär som ryggvärk och domningar i benen.
– Försäkringskassan och Kammarrätten har tolkat lagen för snävt när de har fokuserat på tunga lyft, säger justitiesekreterare Emma Holm som varit föredragande i målet.

Sophia Sääfs ombud Kerstin Burman på LO-TCO Rättsskydd är mycket glad över utslaget.
– Jag välkomnar domen. Den öppnar upp för fler kvinnor med ansträngade jobb. Inte bara frisörer, utan stora grupper inom Handels, Kommunal och Hotell och restaurang.

I framtiden kan därmed många fler än hittills komma att få rätt till graviditetspenning för att kunna gå ner i arbetstid i slutet av en graviditet. Men enligt Kerstin Burman kan även de som redan tidigare fått avslag hos Försäkringskassan begära en ny prövning.
– Vår uppfattning är att alla som fått avslag av Försäkringskassan och som inte fått sitt ärende prövat i domstol har rätt att få en ny prövning.

Fakta: Graviditetspenning

Ledigt från tungt jobbEn gravid kvinna har rätt till graviditetspenning om hon har ett fysiskt påfrestande jobb och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Med fysiskt påfrestande menas exempelvis jobb som innehåller tunga lyft eller påfrestande ensidiga rörelser.

Den som kan jobba
en del av dagen kan få graviditetspenning på 25, 50 eller 75 procent.

Risker i arbetsmiljön, till exempel skadliga ämnen som kan skada barnet, kan också ge rätt till graviditetspenning. Arbetsgivaren har ansvar för denna bedömning.

Graviditetspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete betalas i högst 50 dagar, och tidigast från den 60:e dagen före beräknad förlossning. De 10 sista dagarna kan man i stället ta ut föräldrapenning.

Källa: Försäkringskassan