Handels expert på försäkringsjuridik Ola Pettersson välkomnar domen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som ger en frisör rätt till graviditetspenning trots att hennes arbete inte innehåller tunga lyft (se tidigare artikel). Han ser domen som ett viktigt prejudikat, det vill säga den får stor betydelse för liknande fall i framtiden.
 – Domen framhåller att arbetsförmågan ska prövas utifrån omständigheterna i det individuella fallet. Det ger fler kvinnor möjlighet att få ersättning, säger Ola Pettersson.

Hans slutsats är att inte bara frisörer utan även exempelvis butiksanställda i många fall bör ha rätt till graviditetspenning. Han uppmanar Handelsmedlemmar med olika typer av ansträngande arbeten att söka graviditetspenning – och att överklaga om Försäkringskassan säger nej. Stående arbete med obekväm arbetsställning kan enligt domen i HFD vara tillräckligt skäl för att få ersättning i slutet av graviditeten.
– Beskriv dina arbetsuppgifter så noga som möjligt. Och vänd dig till Handels om du behöver hjälp att överklaga, råder Ola Pettersson.