Från och med i dag, fredag, planerar Handels och Svensk Handel att förhandla varje dag fram till 31 mars som är påskdagen. Fackets förhandlingsdelegationer är inkallade tisdag, onsdag och torsdag i påskveckan.
– På onsdag hoppas vi ha flera viktiga frågor klara av dem som vi i handeln äger själva, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

LO-förbundens samordning bygger på att det är industrins avtal som ska bli vägledande i de viktiga frågorna som rör pengar: löneökningarnas storlek, höjningen av lägstalönerna och en låglönesatsning i form av krontalspåslag till avtalsområden med snittlön under 25 000 kronor.

Handeln är alltså beroende av industrin, men Tommy Tillgren visar ingen otålighet över att industrins avtal ännu inte är klara.
– Vi är överens i LO om att industrin ska få före. I väntan på dem för vi intensiva diskussioner med Svensk Handel om våra egna frågor.

Handelsarbetsgivarnas tyngsta krav handlar om att göra stora förändringar i partihandelsavtalet – bland annat att avskaffa fackets veto mot arbetstidsförändringar. Handels är avvisande, men det går att ana en viss förhandlingsvilja.
– Vi kan inte hantera arbetstiden så som Svensk Handel har föreslagit. Vi har kongressbeslut på att vi ska öka medlemmarnas inflytande över sin arbetstid, inte minska. Men arbetsgivarna har lyft fram saker som det är viktigt att parterna tar ansvar för, säger Tommy Tillgren.

Även detaljhandelns arbetstidsregler diskuteras i förhandlingarna. I dag gäller olika regler för butiker som har öppet sex respektive sju dagar i veckan, och reglerna är svåra att tolka.
– Vi har jobbat med dem sedan 2007. Vi har några viktiga bitar kvar när det gäller att göra reglerna begripliga och minska risken för fel, säger Tommy Tillgren.

Semester är en annan fråga som diskuteras. Handels kräver en extra semesterdag för anställda som jobbat i fem år på samma företag.

Svensk Handel vill att fack och arbetsgivare tillsammans utarbetar ett nytt lönesystem som möjliggör större löneskillnader mellan olika anställda. Handels gillar inte ökade löneskillnader, men har inte helt avvisat tanken på en arbetsgrupp.
– Det är en brist att vi inte har ett lönesystem som fungerar, säger Tommy Tillgren.