Lönen påverkas förstås allra mest av hur mycket du får jobba. Blir det bara halvtid så spelar det liksom inte så stor roll hur hög heltidslönen skulle vara. Halvtid är ändå bara halvtid och räcker sällan till om man ska försörja en familj.

Tyvärr jobbar drygt hälften butiksanställda just deltid – och de blir fler och fler, det vet ni som följer spalterna i den här tidningen.

Därför jobbar fack och arbetsgivare på central nivå tillsammans med detta. En bransch som inte går att försörja sig på, det är inte en bransch man gärna vill satsa på som anställd. Men både fack och arbetsgivare vill att handeln ska vara en bransch som lockar, där det lönar sig att skaffa yrkeskompetens. Det tjänar både företagen och de anställda på.

Så resoneras det på central nivå. På golvet ser det tyvärr annorlunda ut. Där ger fler och fler kedjor  deltider i stället för tvärtom. De omorganiserar när konkurrensen ökar och kostnaderna ska ner. Protester från anställda hjälper inte mycket. Gång efter annan har Arbetsdomstolen, AD, slagit fast att arbetsgivarens rätt att organisera arbetet går före paragrafen i Lagen om anställningsskydd, las, som säger att deltidare har förtid till fler timmar när exempelvis en anställd slutar.

De just nu pågående förhandlingarna om nytt kollektivavtal handlar nog inte alls om deltids- och heltidsfrågan. Deltidsproblematiken i butikerna avhandlas ju i arbetsgrupper vid sidan av avtalsförhandlingarna. I stället är det lageranställdas arbetstider och villkor som är den hetaste frågan.

Men kanske just därför är det viktigt att påminna om vikten av att försöka stoppa utvecklingen mot ännu fler deltider. Och det är roligt att se att det faktiskt går att öka arbetstiden. Ikeas projekt till exempel är ett föredöme. Nu senast var det två kvinnor i en Ica-butik som sa ifrån när de inte fick de där extra timmarna när en kollega slutade. De ilsknade till och stämde arbetsgivaren med hjälp av facket. Innan ärendet hann upp på AD:s bord var de överens. De fick fler timmar och därmed en hygglig deltidstjänst.

Ännu mer att glädjas åt:  Högsta förvaltningsdomstolen har äntligen dömt ”rätt” och erkänner att jobbet kan bli för mycket för en gravid kvinna även om hon inte lyfter tungt. Även mycket stående och jobbiga arbetsställningar ska kvalificera för graviditetspenning. Så överklaga och hoppas på bättre tur, alla ni som tidigare fått avslag.