– Vi har löst en del frågor men har flera viktiga områden kvar, bland annat Svensk Handels krav på stora förändringar i partihandelsavtalet. Våra delegationer åker hem i eftermiddag, men vi förhandlare planerar att träffas varje dag hela påsken, berättar Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

På påskdagen, söndag 31 mars, löper avtalen ut för butiker och lager – liksom för en rad andra avtal på svensk arbetsmarknad. Handels och Svensk Handel har länge haft som ambition att ha nya avtal klara till dess.

Men innan handelns parter kan göra upp om nya avtal måste andra aktörer på arbetsmarknaden lägga sina bitar i avtalspusslet.
LO-förbundens samordning bygger på att facken inom industrin, med IF Metall i spetsen, gör upp först. Industrins avtal ska ge vägledning när det gäller löneökningarnas storlek, höjningen av avtalens lägsta löner samt en låglönesatsning.

Och innan industrifacken skriver under ett avtal kräver LO-förbunden en uppgörelse om ändringar i de avtalsförsäkringar som följer med kollektivavtalen. Det viktigaste kravet gäller införande av föräldrapenningtillägg. Försäkringsförhandlingarna som förs mellan LO och Svenskt Näringsliv avbröts i går, onsdag. Enligt tidningen Arbetet finns det förslag på att parterna ska ses igen på söndag, det vill säga påskdagen.

Industrins förhandlingar leds sedan 1 mars av industrins egna medlare, de opartiska ordförandena, opo. I mitten av mars avvisade industrifacken opo:s bud om ett treårigt avtal som motsvarar löneökningar på 6 procent. Något nytt bud från opo väntas inte förrän försäkringsförhandlingarna är klara. Såväl IF Metall som de andra industrifacken GS och Livs skickade hem sina avtalsdelegationer på onsdagen.

Tommy Tillgren betonar att Handels följer LO:s koncept och är beredda att invänta vägledande avtal från industrin, inklusive en färdig försäkringslösning.
– Innan vi har föräldrapenningtillägget klart kommer vi inte att skriva under ett avtal, säger Tommy Tillgren.

Med nuvarande förutsättningar ser ett industriavtal ut att kunna vara klart tidigast på annandag påsk, måndag 1 april. Först därefter blir det handelns tur att göra upp.

Om nya avtal inte träffats före 1 april fortsätter de gamla avtalen att gälla. Men både fack och arbetsgivare har möjlighet att säga upp dem och varsla om stridsåtgärder.
Strejkvarsel från Handels har förekommit i de tre senaste avtalsrörelserna. I år har tonläget mellan parterna hittills signalerat en ömsesidig vilja att komma överens. Samtidigt har Handels precis som vanligt förberett sin organisation för att kunna gå i konflikt om det behövs.

Avtalskraven

700 kronor och
tryggare jobbHandels kräver:
För både butiker och lager:
• Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.

• Lägstalönerna höjs lika mycket.

• Begränsa visstidsanställningar.

• Ytterligare en semesterdag för anställda som varit anställda i minst fem år.

• Försäkring om föräldrapenningtillägg som ersätter dagens föräldralön.  Tillägget ska ge 10 procent av lönen i sex månader per förälder. I Handels avtal är föräldralönen i dag två till tre månader. Förhandlingar om detta sköts mellan LO och Svensk Näringsliv.

För butiker:
• Fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för de som jobbar deltid.

• Regler för anlitande av bemanningsföretag och hur butikernas bemanning planeras.

För lager:
• Visstidsanställningar och inhyrd personal från bemanningsföretag ska vara ett komplement till egen personal och bara anlitas för att täcka upp vid korttidsfrånvaro och tillfälliga arbetstoppar.

Svensk Handel kräver:

• Treåriga löneavtal som följer "märket" som sätts av industrin.

• Lägstalönerna höjs hälften så mycket som utgående löner.

• Stora ändringar i partihandelsavtalet. Bland annat skrotas fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger.

• Ökad lönespridning.