Handels och Svensk Handel har förhandlat hela påskhelgen. Parterna väntar fortfarande på att det ska tecknas avtal för industrin som kan ge vägledning när det gäller bland annat lönenivåer. Facken inom industrin sa sent på söndagskvällen nej till medlarnas bud som gällde ett treårigt avtal, värt 6,6 procent.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren vill inte svara på frågor om förhandlingsläget, men har lämnat en skriftlig kommentar:

– Industrifackens nej innebär att våra slutförhandlingar kan fördröjas något. I övrigt har vi och Svensk Handel hittat gemensamma lösningar på ett antal frågor så att vi sedan ska kunna koncentera oss på de sista viktiga frågorna. Men vi hoppas kunna teckna ett avtal så snart det är möjligt, säger Tommy Tillgren.
Svensk Handels vd Dag Klackenberg kommenterar läget i ett pressmeddelande:
– Industrifackens agerande får allvarliga konsekvenser för hela den svenska arbetsmarknaden. Att industrins avtal dröjer sätter våra förhandlingar i ett bekymmersamt läge. Dessutom var budet som industrifacken sa nej till på en anmärkningsvärt hög nivå med rådande framtidsutsikter. Det är inga löneökningar som företagen inom handeln skulle kunna svälja utan stora problem, säger Dag Klackenberg.
Facken inom industrin, bland andra LO-förbuden IF Metall, GS och Livs, motiverade sitt nej till medlarbudet med att nivån på löneökningar var för låg och att frågan om föräldrapenningtillägg inte fått någon lösning.
Avtalen för butiker och lager, liksom ett stort antal andra avtal på svensk arbetsmarknad, löpte ut den 31 mars. De gamla avtalen fortsätter dock att gälla tills någon av parterna säger upp dem.