Handels och Svensk Handel fortsatte avtalsförhandlingarna på tisdagseftermiddagen. Fackets förhandlingsdelegationer hade då ännu inte kallats in.
De avtal som på tisdagen träffades för flera avtalsområden inom industrin är värt 6,8 procent på tre år. Avtalen ger vägledning för handeln på flera punkter:

Löneökningar
På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet, används 6,2 procent till löneökningar och resten till delpension. På teknikavtalet, där snittlönen är cirka 25 000 kronor, ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor, enligt IF Metall. Tekoindustrierna, som har lägst snittlön, får löneökningar med 1 587 kronor.

Låglönesatsning
Livsmedelsarbetarnas fack (Livs) har fått avtal med löneökningar uttryckt i kronor som innebär genomslag för den låglönesatsning som LO-förbunden gemensamt har krävt. Uttryckt som månadslön höjs Livs löner de tre åren med cirka 500, 510 respektive 580 kronor.
 
Minimilöner
I Livs avtal höjs minimilönerna med samma krontal som övriga löner. Det är i linje med LO-förbundens gemensamma krav.

Föräldrapenningtillägg
LO och Svenskt Näringsliv är överens om en försäkringslösning som garanterar alla förbund inom LO extra föräldrapenning i sex månader. Det innebär en förlängning med en månad för industriarbetare och med hela tre månader för handelsanställda.

Handels förhandlingsledning har inte kommenterat vad industrins uppgörelse innebär för handeln. Arbetsgivarnas vd Dag Klackenberg välkomnar i ett pressmeddelande att avtalet är treårigt men säger att det märke som industrin har satt är på ”en anmärkningsvärt hög nivå”.
– Det här är inga löneökningar som företagen inom handeln kan svälja utan stora problem, säger Dag Klackenberg.