Jag har ansökt om tre veckors semester i juli. Nu säger arbetsgivaren att jag behöver ta fyra veckors semester i juli. Har de rätt att göra så?
Rana

Svar: Huvudregeln i semesterlagen är att alla arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti, dvs. huvudsemestern. I vissa kollektivavtal kan huvudsemestern påbörjas den kalendervecka då 1 juni infaller och avslutas i den kalendervecka då 31 augusti infaller. Du och arbetsgivaren kan komma överens om att semestern ska förläggas till en annan period. Om ni inte kommer överens kan arbetsgivaren besluta om att du ska ta fyra veckors semester under semesterperioden juni till augusti.
Maja Sundberg, Handels Direkt