Jag arbetar i en butik som i år har stängt på långfredagen. Arbetsgivaren har dragit ner på mina timmar den veckan och säger att jag behöver arbeta igen de här timmarna. Har jag rätt att få betalt för långfredagen eller behöver jag arbeta igen timmarna för den dagen?
Markus

Svar: Om du arbetar i en sexdagarsöppen butik finns det en framräknad årsarbetstid som arbetsgivaren ska schemalägga dig på. I årsarbetstiden har man räknat av röda dagar och aftnar, och under 2013 är de timmar man ska arbeta efter avdraget totalt 1996 för en heltidsanställning. Om du jobbar deltid räknar du ut din årsarbetstid genom att ta den procent av heltid du är anställd på multiplicerat med 1996. Exempelvis en person som är anställd 20 timmar per vecka (50 %): 0,50 x 1996 = 998 timmar. Eftersom arbetsgivaren i förhand ska ha placerat ut alla timmar du ska arbeta under året på ett årsarbetstidsschema behöver du inte arbeta igen långfredagen. Om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat ska detta ske minst en månad i förväg.

Om du arbetar i en sjudagarsöppen butik är arbetstiden redan reducerad för röda dagar. Här är heltidsmåttet i genomsnitt 38,25 timmar per vecka.  För deltidsanställd är arbetstiden antal timmar i genomsnitt per vecka. Arbetstiden ska läggas ut i ett årsarbetstidsschema. Arbetstiden kan för en deltidsanställd variera med fem timmar upp eller ned från genomsnittsarbetstiden per vecka.  För en heltidsanställd kan arbetstiden variera med nio timmar per vecka. Exempelvis om du är anställd på i genomsnitt 20 timmar per vecka kan veckoarbetstiden endast variera mellan 15-25 timmar.  Det innebär att arbetsgivaren kan schemalägga dig färre timmar vissa veckor och fler timmar andra veckor. Till exempel påsk.  Många butiksanställda upplever att de behöver arbeta igen tid för röda dagar men då avdraget för röda dagar är redan gjort i och med att heltidsmåttet redan är reducerat, så kan inte arbetsgivaren kräva att du ska arbeta igen någon tid.  
Elin Pettersson, Handels Direkt