Det var framför allt två frågor som arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tyckte var viktiga i förhandlingarna om nya kollektivavtal för butiks- och lageranställda. Dels att få större löneskillnader mellan nyanställda och erfarna, dels att fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger skulle bort.

Arbetsgivarparten mötte både med- och motgång, man tyckte att det var tuffast att backa från kravet om minskad facklig makt när det gäller lagerarbetstiderna.
– Vi tycker fortfarande att dagens lageravtal är antikverat, och det finns en förståelse hos Handels att det behövs förändringar. Nu kan vi i lugn och ro göra om avtalet, sa Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel, på en presskonferens i dag.
Förhoppningarna sätts till en arbetsgrupp mellan fack och arbetsgivare som ska utreda frågan.

På Svensk Handel var man desto mer nöjd med att ingångslönerna inte höjs fullt ut, utan med 85 procent.
– Andra värdefulla kostnadssänkande poster är att 16- och 17-åringarnas löner höjs ännu mindre och yrkespraktikanter får 75 procent. Vi vill ha en lönespridning mellan oerfarna och erfarna. Nu kanske vi har etablerat en princip om att det ska vara så, även om vi skulle vilja ha större spridning, sa Dag Klackenberg.

Efter en natt av förhandlingar var han nöjd med att äntligen ha rott avtalen i hamn.
– Jag har slutat räkna hur många dagar och timmar vi har förhandlat. Nu har vi lyckats med något som inte är tradition, att ha tecknat avtal utan varsel, konflikt, hårda ord eller nedsättande omdömen om varandra, sa Dag Klackenberg.