Rose-Marie Nilsson, Willys Skara, 55 år:
– Det är ungefär som väntat. Skönt med ett treårigt avtal så att vi får lite arbetsro. Tråkigt att vi inte fick igenom kravet på en extra semesterdag. Löneökningarna är ju lägre än de senaste åren. De hade gärna fått vara högre, men är okej i jämförelse med industrin och med tanke på arbetslösheten. 

– Arbetsgruppen som ska ta fram ett nytt lönesystem får gärna förbättra möjligheterna till löneutveckling för erfarna anställda.

 Sara Wristel, Åhlens i Lidköping, 32 år:
– Jag har suttit i avtalsdelegationen och varit med om att förhandla fram det nya avtalet. Jag tycker att det är ett bra avtal. Pengarna är bra. Men vad jag framför allt är nöjd med är att vi har fått till en ändring vad gäller personliga lönetillägg.  Nu står det ska höjas och inte bör. Det kommer att få stor betydelse. ”Bör” har tolkats som att lönetilläggen inte behöver höjas och därför har de inte höjts. Nu måste de höjas.

– Och att ersättningen från arbetsgivaren vid föräldraledighet ändras från tre till sex månader är super. Jag har inte barn själv eller så, men detta har varit en stor fråga för oss inom detaljhandeln.  

Mattias StrömbergMattias Strömberg, Rusta Luleå, 28 år:
– Jag har ingen uppfattning alls. Det är skillnad mot förra året då det var världens uppståndelse med strejkhot.
Vi har diskuterat avtalsrörelsen på jobbet, jag har följt den på nätet, men det har inte stått mycket. I dag är jag ledig, så jag har inte slagit på datorn än.

– Det fanns många viktiga frågor, självklart lönerna och att vi skulle få en extra semesterdag.

Anette Aronsson, Nilson Groups lager, Varberg, 49 år:
– Det vi har sett verkar helt okej. Vi var mest oroliga för det där med ändrade arbetstider. Men det blev ju inget av det nu, det är vi mest nöjda med. Så länge man kan hålla emot det bara, man vill ju inte jobba nätter och så.

– Pengar vill man ju alltid ha, men vi är rätt så nöjda med det vi får. Sedan var det bra med föräldraledigheten tycker jag. Vi har rätt så många nyblivna pappor här så de är väl glada.

 Jonnie Lindblom, Ikeas lager, Jönköping, 46 år:
– Som ledamot i förhandlingsdelegationen är jag nöjd på det stora hela. Utgångspunkten var ju att Svensk Handel ville ändra reglerna för arbetstid och ta ifrån oss makten. Nu fick vi igenom att en arbetsgrupp ska se över avtalet, och även titta på sådant som arbetsmiljö och reellt inflytande för de anställda.

– Jag är stolt att vi lyckades hålla ihop LO-samordningen. Att föräldralönen ökar från tre till sex månader är bra. Fler pappor kommer att vara föräldralediga längre på min arbetsplats – även jag själv.