Handels krav i förhandlingarna med arbetsgivareföreningen KFO för anställda i Coops stormarknader, butiker och lager är i stora delar desamma som man drev i förhandlingarna med Svensk Handel.
Löneökningarnas storlek brukar bli näst intill identiska mellan avtalen med KFO och Svensk Handel, men det finns saker som skiljer.

Ett viktigt inslag i årets avtal med Svensk Handel var att föräldrar får tillägg till föräldrapenningen i sex månader. Tidigare gällde föräldralön i tre månader, i både Svensk Handels och KFO:s avtal.
Föräldrapenningtillägget är en avtalsförsäkring som förhandlats fram mellan LO och Svenskt Näringsliv. På kooperationens område blir det Handels som får försöka driva igenom en liknande förändring i avtalsförsäkringarna.
– Våra avtalskrav är i stort sett lika för KFO och Svensk Handel. Vi kräver därför att föräldrapenningtillägget införs även i kooperationens avtalsförsäkringar, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson som leder förhandlingarna.

KFO:s chefsförhandlare Magnus Lindström är i princip positiv till att villkoren ska vara lika för kooperativt och privat anställda.
– Vi utreder möjligheterna, säger Magnus Lindström.

Kerstin Rosell som jobbar på Coop Forum i Falkenberg och sitter med i Handels förhandlingsdelegation för det kooperativa stormarknadsavtalet har en hjärtefråga:
– Vårt avtal säger att anställda ska ha minst 25 timmar i veckan. Vi vill att det höjs till 30 timmar, säger Kerstin Rosell.

KFO kräver för sin del bland annat möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar i förtid och att i vissa fall ge kompledigt i stället för ob-tillägg.

Förhoppningarna är att avtalen ska bli klara den här veckan. Förra året tog förhandlingarna med KFO två dagar.

Fakta

Tre avtal för
kooperativ handelArbetsgivareföreningen KFO är Handels motparti i förhandlingarna om avtal för kooperationens anställda.

Förhandlingarna denna vecka rör tre avtal: Stormarknader (Coop Forum och Bygg), butiker samt lager och chaufförer.
Handels kräver bland annat:

Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd. (Treårsavtalet med Svensk Handel ger 560-580 kr/år.)
Att lägstalönerna höjs med 700 kronor. (Svensk Handels avtal ger 475--495 kr.)

Samtliga andra ersättningar och lönetillägg höjs procentuellt lika med avtalets värde.

Försäkringar och föräldrapenningtillägg motsvarande överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv.