En migrantarbetares tillstånd att få vara i Sverige är direkt knutet till sin arbetsköpare. Det betyder att om man skulle säga ifrån mot oschyssta villkor på jobbet riskerar man att bli avskedad och som följd av detta förlorar sin rätt att vara i landet.

Det är fel att migrantarbetare som säger ifrån mot löner och villkor sämre än de inskriva i våra kollektivavtalen tvingas lämna Sverige.

Vi behöver ta krafttag mot det nuvarande regelverket kring arbetskraftsinvandring då det lämnar utrymme för utnyttjande av människor från andra länder och en generell lönedumpning på arbetsmarknaden.

En lösning är att göra så att arbetstillståndet inte är knutet till bara en arbetsköpare. Alla människor har rätt till ett arbete med en skälig lön och schyssta villkor!

David Gaharia