Handels förmådde stå emot Svensk Handels krav på stora ändringar i partihandelsavtalet, bland annat ett stopp för fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger. Avtalsförhandlingarnas stora kraftmätning slutade med att fack och arbetsgivare tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska se över partihandelsavtalet.

Gruppen ska titta på arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid, men också arbetsmiljö och anställdas inflytande.
– För oss är det viktigt att se över helheten i avtalet så att det finns en balans, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Han säger att lagerbranschens utveckling mot allt större centrala lagerterminaler är skäl att se över avtalet.

Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl betonar att kollektivavtalet behöver anpassas till branschens utmaningar.
– Förr levererade lagren på sina egna villkor, nu levererar man på kunds villkor. Vi vill hitta lösningar som håller och är beredda på dialog där vi byter stora frågor med varandra, säger Mattias Dahl.

Svensk Handel vill att även postorderavtalet ska inordnas i det nya avtalet som ska gälla lager, distribution och distanshandel. Parterna är överens om att avtalet ska vara ”attraktivt och det självklara valet för branschens aktörer och anställda”.

Handels vill komma ifrån dagens situation där arbetsgivare i vissa fall kan välja bort Handels avtal för ett annat, exempelvis Transports. Men det handlar inte om att försämra löner och villkor för att bli attraktivt, betonar Tommy Tillgren.
– Vårt avtal ska vara ett kvalitetsavtal som utvecklar branschen. Det kommer att krävas mycket arbete och idédiskussioner inom Handels för att nå dit.

Frågor om bemanningsföretag på lager behandlas i en annan arbetsgrupp som tillsattes 2012 och ska lämna slutrapport 2014 till partihandelsgruppen. Lönesystem och semesterfrågor behandlas i sin tur i egna arbetsgrupper som börjar jobba i höst. Slutmålet är ett helt nytt partihandelsavtal som ska gälla från 1 april 2016.

Fakta

Arbetsgrupp om
partihandelsavtalet
Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag till nytt riksavtal för lager, distribution och distanshandel.

Gruppen ska särskilt beakta:

  • Arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid
  • Reellt inflytande för de anställda
  • Fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • Ob-ersättning respektive skifttillägg
  • Anställningsformer
  • Förutsägbarhet, enkelhet och tydlighet.

Gruppen ska samråda med företag och fackklubbar och även studera andra branscher och kollektivavtal.

Arbetet ska pågå mellan september 2013 och oktober 2015.