En dag innan strejk skulle bryta ut förra sommaren kom Handels och arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna överens om ett nytt kollektivavtal. Den heta frågan var att Frisörföretagarna ville gå mot en lönemodell där provisionsandelen är större än i dag. Till slut enades parterna. En garantilön infördes, vid sidan av grundlönen.

Men nu vill frisörföretagarna ta bort garantilönen. De tycker att den bara har rört till det och inte behövs eftersom de flesta får provision som är högre än garantilönen.
– Vi tycker inte att den fyller någon funktion, säger Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna.

När parterna nu växlat krav inför nästa kollektivavtal föreslår Frisörföretagarna att både garantilönen och ob-tillägget försvinner. De menar att arbetsställen med kollektivavtal missgynnas av ob:t eftersom de inte har råd att ha öppet lika sent som egenföretagare utan kollektivavtal.
– De kan inte konkurrera på lika villkor, anställningsgraden i branschen sjunker. Vi tror att branschen mår bra av hög anställningsgrad, men våra arbetsgivare säger att ob:t är det största hindret för det, säger Ted Gemzell.

För Handels är det oacceptabelt att ta bort garantilönen. Eftersom förra årets löneförhöjning lades på garantilönen skulle man tappa löneökningen om garantilönen togs bort. Att ta bort ob-tillägget är inte heller populärt.
– Det är nästan så att jag inte behöver kommentera det. Det är så uppenbart vad vi tycker om det, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.

Facket kräver i stället löneökningar enligt LO-samordningens krontalspåslag, 700 kronor mer i månaden. Även mer kompetensutveckling och att fem år i branschen ger högre lön i stället för skrivningen i dagens kollektivavtal som ger högre lön efter fem år på samma företag.
– Vi har inte gjort någon stor analys av kraven än. Men i en hastig översyn så är de totala löneökningarna vida överstigande det märke som industrin satt på arbetsmarknaden, säger Ted Gemzell.

Frisörföretagarna har inte lämnat något förslag på en löneökning, eftersom de menar att företagens prishöjningar leder till ökad provision och därmed ökad lön.

De tankegångarna gillar inte facket som vill ha större trygghet.
– Arbetsgivarna kan höja priserna. Men kommer det inga kunder till salongen spelar det ju ingen roll. Det är bland annat därför vi kräver garanterade löneökningar, säger Linda Palmetzhofer.

Frisöravtalet

Handels kollektivavtal för frisörer täcker drygt 5 000 personer.

Den 2 maj börjar förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna om ett nytt kollektivavtal.