På Arlandagymnasiet i norra Stockholm har handelseleverna fått starta en egen butik, för att skapa en tydligare koppling mellan skolböckerna och kassan.
– Idén var att vi skulle jobba mer praktiskt, säger läraren Helena van Loosdrecht som dragit i gång butiken med en handelstvåa.

Butiken ligger i skolans lokaler, mitt emot kafeterian. Sedan i höstas har klassen byggt upp den från grunden. Måla och fixat, köpt in varor, schemalagt och marknadsfört.
– Vi lär oss att komma ut i arbetslivet, säger eleven Stephanie Esatsson som är ansvarig för skyltningen.

Inspirationen kommer från en skola i Belgien. Där startade elever en vin- och delikatessbutik i anslutning till skolan. På Arlandagymnasiet är utbudet lite enklare. De säljer allt från skolmaterial till godis och bindor. Budgeten står skolan för. Går affärerna bra får eleverna hitta på något roligt med överskottet.

Butiken drivs på håltimmar och när eleverna slutat för dagen. Men ett par har gjort sin arbetsplatsförlagda praktik i skolbutiken, med kafeteriachefen som handledare. En av dem är Isabelle Törnedal. Det blev en stor kontrast mot hennes första läsår, då praktiken var på en ”riktig” butik.
– Då var jag på Cervera. Men här fick jag mycket mer ansvar, jag var tvungen att göra allting själv, berättar hon och visar runt i butiken, trogen sin roll som marknadsföringsansvarig.

Inför hösten har handels- och administrationsprogrammet på Arlandagymnasiet fått fler förstahandssökande per plats än de flesta andra skolorna i Stockholms län. Det är oklart om butiken har något med det att göra eller inte. Men eleverna gillar det praktiska upplägget.
– Det är kul och lärorikt, säger Isabelle Törnedal.

Handelsprogrammet

Gymnasiets handels- och administrationsprogram har fortsatt få sökande. I den preliminära antagningen inför hösten är bara en tredjedel av platserna i Malmö, Göteborgsregionen och Stockholms län fyllda. I Göteborgsregionen är det lite mer, i Stockholms län färre.

Siffrorna beräknas på höstterminens betyg och de som sökt till programmet som sitt förstaval.

På flera håll i landet läggs handels- och administrationsprogrammet ned till hösten på grund av för få sökande.

Källa: Malmö stad, Gymnasieantagningen Stockholms län, Gymnasieantagningen Göteborgsregionen