– Inom Coop har jag känt av att det har ökat, men det har det gjort på hela arbetsmarknaden. Jag kan inte säga att det är allvarligare på Coop än någon annanstans, säger Thomas Holm.

Han är central ombudsman på Handels och ansvarar för Coops butiker och lager. Främst har han märkt av visstidsproblemet på lagersidan, där facket lyckats minska inhyrningen men problemet då förflyttats till att visstidsanställningarna blir allt fler. De är svårare att komma åt, eftersom arbetsgivaren har lagstiftning bakom sig som gör att det är lätt att ta in folk på så kallad allmän visstid.
– Vi har inget instrument i varken lag eller avtal som gör att vi kan komma åt det här, säger Thomas Holm.

Handels har lyckats införa begränsningar i kollektivavtalen för butiker som säger att en visstidsanställning måste övergå i en tillsvidareanställning efter ett år. Nackdelen är att arbetsgivaren då kan ta in en annan person på visstid. För att förhindra det måste facket föra dialog med arbetsgivarna och försöka få de att anställa om det finns ett behov, säger Thomas Holm.
– Det handlar mycket om att förhandla, förhandla och förhandla. Både på central och lokal nivå, då det är där man vet vilket behov som finns.