Kooperationen går mot fler otrygga anställningar. Antalet visstidsanställningar inom KF:s dagligvarugrupp, där Coops butiker och lager ingår, har mer än fördubblats sedan 2009. Det visar koncernens senaste hållbarhetsredovisning (se faktaruta).
– Det är fruktansvärt, säger Kerstin Rosell som jobbar på Coop Forum i Falkenberg och är med i Coops centralfackliga grupp.

27 procent av dem som jobbade på Coop förra året hade en visstidsanställning. 2009 var det 15 procent.

Kerstin Rosell har märkt att tillsvidaretjänsterna har minskat och ska ta upp problemet med ökande visstidsanställningar när samtliga stormarknader och ledningsgrupper ska träffas för en konferens i maj.
– Vi har pratat om det här länge. Vi har misstänkt att det har ökat så nu har vi begärt siffror på hur det ser ut, säger hon.

I höstas rasade fackklubben på Coops lager i Bro över den stora ökningen av visstidsanställda, efter att Coop Logistik minskade inhyrningen av personal genom att använda sig av en personalpool med visstidsanställda. Enligt fackklubben kvarstår problemet. Under årets första kvartal har visstidarna stått för i snitt 15 procent av timmarna utförda av lagerarbetare. Fackklubben förvånas därför inte över siffrorna.
– Det var i princip efter 2011 som det började eskalera, säger fackklubbens ordförande Jyrki Koivisto som nu hoppas att arbetsgivaren tar tag i problemet.
Men Coop försvarar ökningen av visstidare.
– Ökningen av antalet visstidsanställda har främst skett i butiksledet. Visstidsanställningar och den flexibilitet de medför är nödvändiga för att vi ska kunna klara perioder av hög respektive låg belastning, säger företagets informationschef Kristofer Myrevik.
De anställda hoppas i alla fall att de senaste årens utveckling stannar av.
– Det måste göra någonting åt det här, säger Kerstin Rosell i Coops centralfackliga grupp.

Anställda i KF:s dagligvarugrupp

Drygt en fjärdedel är visstidsanställda

2009
8822 anställda, varav:

1 342 visstidsanställda (15 procent)
7 480 tillsvidareanställda (85 procent)

2012
10 559 anställda, varav:

2855 visstidsanställda (27 procent)
7 704 tillsvidareanställda (73 procent)

Källa: KF Verksamhetsberättelse 2012, KF Verksamhetsberättelse 2012

KF:s dagligvarugrupp
Utgör kärnverksamheten inom kooperationen. Där ingår Coops olika butikskedjor, lager, näthandel samt Coop Marknad, MedMera Bank och Coop Butiksutveckling.

Källa: KF Bokslutskommuniké 2012