Anställningar som kombinerar jobb och studier för unga, så som den yrkespraktik som snart införs i handeln, ska kunna få statligt stöd. Arbetsmarknadsdepartementet har tänkt sig ett handledarstöd på 2500 kronor i månaden samt lönesubvention i form av sänkt arbetsgivaravgift.

Bra att yrkespraktiken får stöd, tycker Handels i sitt remissvar på departementets skrivelse. Facket motsätter sig dock att arbetsgivare utan kollektivavtal ska kunna få stöd. Handels vill också att stödet ska ges i form av ett direkt bidrag och inte i form av skatteavdrag som regeringen tänkt sig.

Skrivelsen tar också upp förslaget att sänka eller helt ta bort den så kallade arbetslöshetsavgiften, som regeringen införde 2007 och som gjorde att avgiften till Handels a-kassa ökade med 600 procent. Handels förordar att avgiften tas bort helt och vill även se andra förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen.

Departementets förslag har sitt ursprung i trepartsamtalen mellan regeringen, facken och arbetsgivarna som inleddes 2011 med syfte att minska arbetslösheten. Tanken är att förslagen ska bli verklighet 2014, men regeringen lovar inte att det verkligen blir av. Det beror på det ekonomiska läget och fackens och arbetsgivarnas vilja att införa introduktionsanställningar.