Pensionsåldersutredningen har avlämnat sitt förslag, vilket innebär att pensionsåldern höjs.
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har före och under processen erhållit konstruktiva förslag från bland andra PRO. Dessa förslag har vid en intervju med Ulf Kristersson i SvD (8/4) avfärdats med uttrycken NEJ, NEJ, NEJ.

PRO:s förslag innebär bland annat att den så kallade bromsen i pensionssystemet avskaffas och att mer pengar tillförs inkomstpensionen. Det handlar också om att arbetsliv och arbetsmiljö måste förbättras, för att tillförsäkra de som inte fysiskt kan arbeta fram till pensionsålder en pension att kunna leva utav. En högre pensionsålder skulle sannolikt innebära att deras pensioner sänks rejält även mot dagens pensioner.

Dessutom har Ulf Kristersson för avsikt att framtida pensionsålder skall avgöras i slutna rum av den så kallade pensionsgruppen (partirepresentanter från riksdagen) vilket förhindrar att riksdagen får en öppen förhandling av frågan.

På en enda punkt kan vi vara överens med ministern när han säger att detta är vår tids viktigaste fråga. Den meningen delar också vi, men vi accepterar inte att frågan skall avgöras på det sätt som framgår.

Vi säger Nej till att förslag om pensionsålder skall avgöras i slutna rum.

Vi säger Nej till att sätta demokratin på undantag.

Därför säger vi Nej när socialförsäkringsministern sätter demokratin på undantag.

Lars Olin, ordförande i Handels Pensionärsklubb i Nordöstra Skåne