– Sömnbesvär finns inom alla yrkesgrupper. Men vad som påverkar sömnen varierar. Vi vill ta reda på varför anställda inom just handeln sover dåligt så att de kan få hjälp, säger Göran Kecklund, sömn- och stressforskare vid Stockholms Universitet.

Den hjälp han talar om är i form av en sömnskola speciellt anpassad för de behov som kan finnas bland just handelsanställda. Tanken är att den ska vara gratis, tillgänglig på nätet och bygga på så kallad kognitiv beteendeterapi, KBT.

Projektet, som nyligen fått ekonomiskt stöd från Handelns Utvecklingsråd, drar i gång i höst. Först ska 1 000 handelsanställda få svara på en enkät om bland annat stress och sömn. Utifrån svaren ska sedan forskarna skapa en sömnskola. Först kommer den att testas på mindre grupper som får träffa en psykolog.
– Det idealiska vore så klart att alla fick lite stöd av en riktig terapeut. Men då kostar det ju pengar. Tanken är därför att skapa en webbsida där sömnskolan är gratis och tillgänglig för alla, säger Göran Kecklund.