– Snedfördelningen är omotiverad, säger Thomas Andersson som leder projektet.
Inom handeln finns ganska begränsade möjligheter att göra karriär. Det handlar många gånger i princip om att bli butikschef. Ett jobb som relativt sällan innehas av kvinnor. En del av förklaringen är traditionella uppfattningar om könsroller. Men de är egentligen omotiverade, enligt Thomas Andersson.

När Thomas Andersson tidigare forskat om ledarskap har de upptäckt att det inte är några skillnader på kvinnliga och manliga chefer inom handeln.
– Därför vill vi försöka förstå vad det egentligen beror på att kvinnorna är underrepresenterade.

Forskningsprojektet kommer att handla mycket om de anställdas drivkrafter och resonemang kring karriärvägar. Forskarna vill skaffa sig en bild av vad som håller snedfördelningen vid liv.
– Genom att visa hur problemet ser ut kan vi kanske också hjälpa branschen att hitta lösningar. Många har ju jämställdhetspolicys. Men arbetet med dem kanske måste förändras. Då är det ju intressant att se om hur äkta kedjorna strävan är.