I två dagar träffas fackförbund och Ikeaanställda från hela världen i Stockholm. Liksom tidigare är situationen för varuhuspersonalen i Turkiet prioriterad.

Facket menar att Ikeas turkiska franchisetagare säger upp aktiva, att säkerhetspersonal följer efter dem i butikerna och att Ikea betalar medlemmar för att gå ur facket.
– Företaget respekterar inte fackliga rättigheter och följer inte sina egna policys, säger Deniz Akdogan från Koop-is, Handels motsvarighet i Turkiet.
På de fem varuhusen jobbar nära 2 000 anställda och runt 600 är fackmedlemmar, enligt deras egna uppgifter.

En facklig representant från Israel berättade att Ikeaanställda kommer till dem på natten, rädda att företaget ska se dem. I Belgien har man problem med många deltider. I krisens Grekland har lönerna sänkts med 11 procent, i krisande Spanien har de tillfälliga anställningarna ökat.
– Vi har också problem med att man ska ha öppet söndagar och helger. Mycket av det vi vunnit har man tagit ifrån oss, sa Ricardo Navarro Gil från Spanien.

Mer positiva toner hördes från de nordiska länderna, Tyskland, Österrike och Australien.
– Ikea har fem varuhus och håller på att expandera. Vi har ganska goda kontakter, de betalar högre löner än andra detaljhandelskedjor, sa Michael Donovan från Australien.
 
De svenska fackförbunden Handels och Unionen är värdar för Ikeamötet som avslutas i dag.
– Det är så ledsamt att se hur bolaget agerar utomlands. När alla varuhus måste följa samma koncept om inredning och köttbullar, varför inte om fackliga rättigheter? Ikea är företagens Dr. Jekyll och Mr. Hyde, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Facket vill se att företaget skriver under ett globalt avtal för alla varuhus som till exempel garanterar rätten till facklig organisering.

Ikeas franchisegivare Inter Ikea Systems var inbjuden, men kom inte. Vd:n skriver i ett mejl till Dagens Industri att han är medveten om anklagelserna mot Ikea i Turkiet, men att man inte känner igen bilden. Därför ska en oberoende granskning göras tillsammans med revisions-och konsultföretaget PWC.