Det börjar närma sig lönesamtal på jobbet och jag/vi vill höra oss för lite om vårt nya avtal. I år står det att man kan få ett anställningstidstillägg på 119/mån (som det står har det höjts sen förra året) Vad innebär detta? Ingen av mina kollegor har hört talas om det tidigare och jag har varit anställd i 5 år nu och har heller inte hört något om det tidigare. Är det något som alla har rätt till som jobbat en viss tid? Är det per månad och är det en ny höjning per år?
David

Svar: Anställningstidstillägget är inget nytt, detta har funnit i Detaljhandelsavtalet sedan 1992.  Anställningstidstillägget ska betalas till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år i samma företag.

I det nya avtalet är tillägget höjt till 119 kronor per månad (eller 72 öre per timme) från 1 april 2013.  Tala med er chef så att han/hon kan korrigera eventuellt fel och att detta ska betalas ut retroaktivt. Om det inte sker ska du/ni vända er till den lokala fackliga företrädaren eller lokalavdelningen för begäran om förhandling. Det är bra om det i lönebeskedet står tydligt vad som är anställningstidstillägg, så att man lätt ser när höjning skett.
Helene Karlsson, Handels Direkt