Varför medverkade du?
– Det är bra att vårt perspektiv på yttrandefrihet synliggörs. Utan yttrandefrihet får vi tysta arbetsplatser. På samhällsnivå kan det handla om att vi inte får reda på saker som ”köttfusket” som kom fram för några år sedan.
Vad är Handels perspektiv?
– När man pratar om yttrandefrihet måste man även se till de otrygga anställningarna. Krasst spelar inte lagarna så stor roll om man är i en stark beroendeställning till sin arbetsgivare och därför inte vågar säga ifrån.  
Hur står det till med yttrandefriheten inom handeln?
– Eftersom de otrygga jobben är väldigt många inom detaljhandeln är risken att anställda inte vågar lyfta fram kritik mot sin arbetsgivare, berätta om missförhållanden eller över huvud taget påverka sin arbetsplats.  
– Den undersökningen vi gjorde i höstas visar att de med tidsbegränsad anställning upplever större stress än fast anställda och att konkurrensen om jobben är stor.  Är man i en sådan starkt beroendeställningen och försörjningen är hotad då spelar det inte så stor roll om man har laglig rätt till yttrandefrihet.
Vad behöver göras?
– Först måste vi nå full sysselsättning. Sen måste vi jobba folkbildande så att människor vet om vad de har för rättigheter. Sen kan det mycket väl vara så att lagarna måste ändras.
Det händer även att klubbordförande inte vågar uttal kritik mot sin arbetsgivare. Vilken roll har Handels där?
– Det är ju jobbigt att framföra kritik mot sin arbetsgivare även om man har en trygg anställning eller har laga rätt att göra det. Handels ska hjälpa och stödja medlemmarna i detta. Vi har tagit fram en broschyr om lagar på området.