– De gör allt för att slippa fastanställa, säger Hans Boberg ombudsman på Handels.

När visstidare på Tamro närmar sig fast anställning får de endags-kontrakt trots att det finns längre vikariat att erbjuda. De längre anställningarna går i stället till personer med kortare anställningstid. Handels menar att Tamro bryter mot återanställningsrätten i lagen om anställningsskydd, las, och förhandlingar med företaget har inletts.  
– Det längre vikariatet dök ju inte upp av en slump. De ville bara inte ge det till dem med lång anställningstid, säger Hans Boberg, ombudsman på Handels.

Enligt Tamros vd Hans Wahlén är svaret enkelt.
– Vi har inte råd att tillsvidareanställa, så vi undviker det. Vi har förlorat två stora affärer i höstas och har tvingats göra oss av med ungefär hundra personer som arbetar på företaget. I Kungens Kurva har vi inte sagt upp någon tillsvidareanställd, utan så här långt löst det med att minska användningen av bemanningsföretag samt med att ha tidsbegränsade anställningar. Vi kan bara ha personal på plats när vi har att göra.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare gäller Johana Chavez (”Jag driver detta för fler än mig själv”) men situationen är enligt Handels densamma för runt 20-talet anställda. Men än är det bara Johana Chavez som vågar driva sin rätt.
– I och med det tidigare varslet mot tjänstemännen och att det i stort råder anställningsstopp är otryggheten stor bland de visstidsanställda. Säger vi att någon har återanställningsrätt kontrar arbetsgivaren med att de kommer att behöva varsla om uppsägningar, säger Michael Lahdo som är nyvald klubbordförande.

Fotnot:Tamro kör framför allt ut läkemedel till alla apotek i landet och finns i Stockholm, Göteborg och Umeå och har runt 550 anställda.

Fakta

Måste kunna
bevisa missbrukFinns det två lediga tjänster och två personer har återanställningsrätt får arbetsgivaren välja vilken tjänst som ska gå till vem. Men om arbetsgivaren ger personen med kortast anställningstid den längre tjänsten och facket vill ändra på detta måste man kunna bevisa att detta gjordes för att slippa tillsvidareanställa.

Om arbetsgivaren skulle ge en tjänst till en person utan återanställningsrätt och facket vill ändra på detta måste man kunna bevisa att personen med återanställningsrätt har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

Sverige är anmält till EU-kommissionen och kan komma att stämmas i EU-domstolen.
Källa: LO-TCO Rättsskydd.

Fakta:

Fast anställning efter 2 år enligt kollektivavtal

Enligt las får en allmän visstidsanställning och ett vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod.

Enligt kollektivavtalet för dem på lager ska en person fastanställas efter 2 år. För butiksanställda gäller 1 år.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, om återanställningsrätt har en person vars tidsbegränsade anställning gått ut företrädesrätt till ny anställning om man jobbat minst 12 månader under en tre års period.