De 50 till 60 tjänsterna är både på heltid och på deltid. Majoriteten av tjänsterna är som säljare men också avdelningsansvariga och bagare söks.
– Rekryteringsprocessen är igång. Vi har fått in runt 1000 ansökningar men ingen kommer att bli kallad före sommaren, säger butikschef Anders Hedén som i dag är stormarknadschef på Coop Forum i Borlänge.

Samtidigt stänger Konsum City i Borlänge för gott den sista augusti. Men de 7 anställda blir inte arbetslösa utan får jobb i den nya butiken, Coop Extra, som öppnar för kunder i höst.   
– Det känns jätteskönt. Det blir inte särskilt mycket längre och det skulle kännas ovisst att inte ha jobb, säger Britt-Marie Bjurman på Konsum City.

Daniel Andersson på Handels i Borlänge har hållit i förhandlingarna och enligt honom ska de anställda som har heltid i dag även ha det i den nya butiken.
– Det ingår i Coops omplaceringsskyldighet att samma villkor ska gälla och de har inte aviserat något annat så det förutsätter jag.

Fakta:

Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en anställd har arbetsgivaren alltid en skyldighet att se om det går att omplacera personen inom företaget.  Uppsagda har även en återanställningsrätt om arbetsgivaren ska nyanställa. Den rätten gör att anställda på Konsum City i Borlänge har rätt till anställning när koncernen öppnar en ny butik inom kommunen.

Omplaceringsskyldigheten gäller inom orten/regionen och återanställningsrätten inom koncernen gäller inom kommunen.