Det är både lagstadgat (se Lag 2012:854 om uthyrning av arbetstagare) och framtaget av LO som likabehandlingsprincipen.

Handels motverkar medvetet att vi bemanningsanställda ska få arbetsrotation, vilket leder till att vi konstant har en absurd arbetsmiljö med enbart tunga monotona lyft. Visserligen har Icas personal samma arbetsuppgifter, men enbart halva arbetsdagen. Resterande del av dagen roterar Icas anställda för att undvika förslitningskardor, och förebygger sjukskrivningar. Men rotation får inte bemanningsanställda.

Under tiden som en person arbetar som inhyrd så ska man vara där på samma villkor som man varit direkt anställd av kundföretaget. Det värsta av allt är att det är fackklubbarna som motsätter sig detta. Bemanningsanställda som fått förslitningskardor, eller andra arbetsrelaterade belastningslador får ej rätt till att ha arbetsrehabilitering på kundföretagen. Detta trots att de varit uthyrda flera år till samma kundföretag.

Jag tycker verkligen Icas fackklubbar borde slå upp och lära sig följande två ord: Samhällsansvar, och solidaritet!
Är vårt medlemskap i Handels mindre värda än ert? Är våra lagstadgade rättigheter mindre viktiga än era? Vem tror ni får betala priset för att vi bemanningsanställda inte får våra lagstadgade rättigheter?

Bemanningsanställd