– Det har gått jättebra med att rekrytera unga nya medlemmar i hela landet, säger Moa Neuman vikarierande ungdomssekreterare på Handels.

Till exempel har antalet elevmedlemmar ökat från 3087 första juni 2011 till 4700 samma datum i år. Andelen medlemmar i förbundet som är under 30 år har under samma period ökat från 28,5 till 31,1 procent. Nästan 500 personer.  
– Det tycker jag är coolt. Målet är att nå samma proportioner som inom branschen, 45 procent. Och vi är verkligen på god väg, säger Moa Neuman.

För två år sedan diskuterades flitigt hur skolinformationen skulle ”hottas upp”.  Den kändes, enligt deltagarna på vårträffen 2011,lite historietyngd och dåligt anpassad till moderna ungdomar. Året därpå togs beslut om en ny struktur för skolinformationen och ett nytt informationsmaterial togs fram. Och det har gett resultat.
– Men det är också så fantastiska människor som jobbar med det här ute i avdelningarna. Utan dem hade det inte gått.

När Handelsnytt möter Moa Neuman på vårträffen är hon i full färd med att ge sig ut i en ribbåt tillsammans med andra deltagare för att, i egenskap av agenter, lösa fallet med vem som har stulit ”det allra heligaste”.  I aktiviteten ingår också bland annat prickskytte och strategispel som ska klaras av gruppvis.  Tanken är att deltagarna, från olika lokala ungdomskommittéer, ska komma närmre varandra.
– Att engagera sig i ungdomsverksamhet gör man ju under en väldigt begränsad tid, medan man är ung. Därför är det ju extra viktigt att man kan hitta stöd hos varandra, säger Moa Neuman.

Fakta

Vårträffen

 

Handels centrala ungdomskommitté bjuder varje år in representanter för avdelningarnas lokala ungdomskommittéer att delta i aktiviteter och diskussioner. I år hölls vårträffen på Rönneberga, Lidingö utanför Stockholm mellan den 12-14 juni.