De som kör varor till butiker stöter på många problem. Trottoarkanter, trösklar, trappor och snövallar. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera 150 arbetsplatser i Mellansverige och på Gotland, förutom butiker också restauranger, skolor och daghem.
– Vi ska kolla på saker som nivåskillnader, hur trångt det är, om lastbilen kommer fram och om det finns hiss. Man ska kunna rulla varorna så långt som möjligt. Behöver man släpa och dra får man ont i rygg, nacke och axlar, säger Solbritt Johansson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har ingen specifik statistik över olyckor vid varuleveranser, men säger att de som jobbar med det lätt råkar ut för olyckor och förslitningsskador på grund av exempelvis tunga lyft och fallolyckor.

Främst matbutiker ska nu besökas.
– Men vi utesluter inte kläd-, sko- eller andra affärer. Vi är beroende av den input vi får, säger Solbritt Johansson.