På fem år har programmet tappat över hälften av eleverna. En orsak är att handelsprogrammet inte längre ger högskolebehörighet. En idiotisk ändring, för vilken 15-åring vill säkert välja bort möjligheten till en högre utbildning? Resultatet är att många elever överger programmet och istället tar något av dem som ger högskolebehörighet. (Jo, man kan komplettera och välja extra kurser för att få behörighet från handelsprogrammet också, men få gör det.)

För branschens del verkar inte handelsprogrammet vara så viktigt, om man ska vara ärlig. När Handelsnytt för 1,5 år sedan gjorde en enkät bland 100 butikschefer var svaret nedslående. Det var personligheten som spelade roll vid anställning, inte utbildning.
Samtidigt växer handeln som bransch och behovet av bra väl utbildad arbetskraft ökar. Detta är facket och arbetsgivarna helt eniga om. Många är de som börjar som helg- och sommarjobbare i butik och som stannar kvar eftersom de trivs. Och det är ju bra, men ska branschen utvecklas behöver man anställda som kan och vill satsa från början, inte bara halkar in på ett bananskal och blir kvar.
Det är förstås här som yrkespraktiken kan fylla en viktig funktion. Det är sannerligen inte lätt att få jobb om man är ung och oerfaren i dag. Att efter handelsprogrammet på gymnasiet kunna få en ettårig betald praktik borde vara guld värd för unga som kan tänka sig butiksjobb. Och eftersom yrkespraktiken ställer krav på såväl elever som handledare kan den bli ett lyft även för handledarna, ja hela branschen.

Den största utmaningen lär bli att få butikerna att ta emot just yrkespraktikanterna. Det är ju enkelt att fortsätta som förut och fylla hela utrymmet för praktikanter med såna som arbetsförmedlingen bidrar till lönen för.
Vi uppmärksammar den nya yrkespraktiken i senaste numret av Handelsnytt, läs alla ni som är intresserade! (länk till artiklarna)

Till sist några ord om jordgubbarna. Sommar, sol (hoppas vi) och jordgubbar, det är en oslagbar kombination. Men glöm inte att kolla jordgubbarna som säljs på parkeringen utanför stormarknader och köpcenter! Hur är det med villkoren för dem som plockar och säljer? (länk till artiklarna)

Trevlig sommar, vi ses i september!