Tidigare under våren kom det in en ansökan från en butik som var intresserad av att ha praktikanter i den nya yrkespraktiken. Men den drog tillbaka sin ansökan då personalomsättningen var lite för stor på butiken för tillfället.

Anders Rehn, som är nytillsatt verksamhetsansvarig för Handelns Yrkesnämnd, hoppas dock att ansökningarna ska börja ramla in till hösten.

– Men det kommer inte gå av sig självt. Vi kommer att få jobba mycket med att kommunicera till arbetsgivare och ungdomar vad praktiken innebär, säger han.