Yrkespraktiken, som facket och arbetsgivarna kommit överens om ska vara en brygga över till arbetslivet.
Men det finns kritik. På Westerlundska Gymnasiet i Enköping har 95 procent av eleverna på handelsprogrammet jobb två år efter studenten. Här tycker lärarna att yrkespraktiken är fel väg att gå. Handelsläraren Kerstin Hansson menar att framgången beror på ett nära samarbete med näringslivet, som andra skolor borde ta efter.
– Nu blir det ju snarare som ett fjärde år på gymnasiet. Yrkespraktiken urholkar värdet på den examen eleverna faktiskt har. Våra elever är färdigutbildade när de går ut. Jag skulle vilja veta vad en sådan här utbildning ger utöver det gymnasiet ska stå för, säger hon.

Susanna Gideonsson, förste vice ordförande på Handels, håller inte med.
– Vi tycker det här är en jättebra brygga över till arbetslivet för studenterna. Arbetsgivarna efterlyser mer praktisk erfarenhet. Jag håller med om att på de ställen där samarbetet mellan arbetslivet och skolan fungerar, där räcker skolan. Men så ser ju inte verkligheten ut överallt.

Nej tvärtom. En undersökning Handelsnytt gjorde hösten 2011 visade att arbetsgivare inte bryr sig om vilken gymnasieutbildning deras anställda har. 87 av 100 tillfrågade tyckte snarare att personliga egenskaper var det viktigaste.
Och statistik från SCB 2012 visar att ungefär 13,5 procent av de unga som gått ut handelsprogrammet har varit arbetslösa i minst ett år de första tre åren efter studenten. 67 procent hade varit arbetslösa någon period.

Handels vill att elever från handelsprogrammet alltid ska prioriteras på arbetsplatserna. Så är inte fallet i dag när människor från olika typer av arbetsmarknadspolitiska program trängs om utrymmet. Praktikanter som butikerna dessutom ofta får betalt för.
Så varför ska de ta in yrkespraktikanter när kravet på arbetsplatsen är stort och den ekonomiska vinningen noll? Blir det några ansökningar?
– Det är jag inte alls orolig för. Det är en jättebra möjlighet för företagen att få utbilda i egen butik, säger Susanna Gideonsson.

På Svensk Handel hoppas man att butikerna ska se det som en vinst att kompetensutveckla personal genom handledarutbildningen och bli bättre på att introducera nya medarbetare.
– Men vi räknar inte med att det ska gå av sig självt, vi måste marknadsföra detta. Och vi skulle ju gärna se någon form av ekonomisk stimulans för att uppmuntra företagen, säger Helen Rönnholm utbildningsansvarig på Svensk Handel.
Ett förslag om sänkt arbetsgivaravgift och handledarbidrag från regeringen kan bli verklighet tidigast hösten 2014.

Fakta

Vem praktiserar?
▶ Alla som har gått handelsprogrammet och är under 21 år kan göra yrkespraktik. Eleven ska hitta praktikplatsen själv och kontakta arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste sedan ansöka till Yrkesnämnden.

Vad är yrkespraktik?
▶ Yrkespraktiken är en arbetsplatsförlagd utbildning på 12 månader. 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning och på arbetsplatsen ska det finnas en handledare. Eleven ska också få stöd från en central samordnare av praktiken. Under praktiken får eleven 75 procent av en heltidslön.

Vem handleder?
▶ Handledaren ska ha tre års erfarenhet i branschen och ha genomgått handledarutbildning. Handledarutbildningen är digital och består av film varvat med övningar och uppgifter i fem steg. Handledaren har rätt till förhöjd lön enligt reglerna för personliga tillägg i kollektivavtalet. Arbetsmarknadsdepartementet har föreslagit att företag som har yrkespraktikanter ska kunna få ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden. Det kan bli verklighet först 2014.

Hur går det till?

▶ Yrkespraktiken delas upp i ett uppdrag för varje månad (till exempel möte med kunden, grupp och ledarskap, säkra spelregler, lönsam butik). Månad elva ägnas åt någon form av specialisering. Tolfte är valfri. Varje månadsuppdrag fokuserar också på en eller flera av sju så kallade branschkompetenser (sälj, service, initiativ, samarbete, kommunikation, etik, struktur) som eleven ska ha tillgodogjort sig när praktiken är över.  Som bevis för att man genomgått yrkespraktik får man ett yrkesbevis från Yrkesnämnden. Eleven kan också tillgodoräkna sig två års branschvana efter praktiken.

Så söker du
▶ Ta kontakt med en butik.

▶ Kom överens om när praktiken ska börja och vem som ska vara din handledare.

▶ Sedan ansöker butiken till Handelns Yrkesnämnd.

▶ Läs mer på yrkespraktik.se