– I grunden är kameraövervakning bra. Det skyddar de anställda, ökar deras säkerhet och förebygger rån, våld och snatterier. Samtidigt kan övervakningen användas för att kontrollera personalen och den nya lagen förenklar ju för arbetsgivare att övervaka, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Många butiker vill kunna spela in vad som händer på sina försäljningsytor för att kunna se på inspelningen i efterhand. Men för att sätta upp en kamera med inspelningsmöjlighet har det krävts ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, vilket har varit svårt att få. Från och med 1 juli är det fritt fram. Butikerna behöver bara anmäla till Länsstyrelsen.

– Rättspraxis har varit att den personliga integriteten vägt tyngre än butikernas intresse av att övervaka försäljningsytorna med inspelning. De få butiker som blivit beviljade tillstånd har i regel varit utsatta för brott flera gånger. Nu när det bara krävs en anmälan har prövningen tagits bort, säger Henrik Kvennberg, tillståndsansvarig för allmän kameraövervakning på Länsstyrelsen i Skåne län.

Arbetsgivaren måste däremot även i fortsättningen förhandla med facket innan kamerorna sätts upp. I förhandlingen ska bland annat syftet med övervakningen diskuteras.
– Men vi vet att det slarvas med detta och att arbetsgivaren inte alltid vet att kameraövervakning måste förhandlas med facket. Det är inte alltid vi hinner med att kontrollera att det gått rätt till. När de regionala skyddsombuden gör arbetsplatsbesök kollar de alltid om det finns kameror i butiken, vad de fångar upp och om de är förhandlade om, säger Krister Colde.

Handels kommer snart ut med riktlinjer för kameraövervakning. Riktlinjerna kommer även att innehålla en checklista som skyddsombuden kan använda i förhandlingen med arbetsgivaren.

Fakta:

Krävs inte längre tillståndLagen om kameraövervakning börjar gälla 1 juli och ersätter lagen om allmän kameraövervakning.

Den som sätter upp kameror och kameror med inspelning måste tydligt informera om detta.

Lagen om kameraövervakning gäller när kameran riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, som butikers försäljningsytor. Anmälan görs hos Länsstyrelsen.

Fakta

Kraven är hårdare för personalutrymmen

För att kameraövervaka personalutrymmen krävs inget tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen, men reglerna i personuppgiftslagen måste följas. Exempelvis måste de anställda veta om att kameran finns, varför den finns och det ska finnas regler för hur länge inspelat material får sparas. En avvägning mellan inspelningssyfte och personers rätt till privatliv ska göras, andra alternativ ska undersökas och anställda och fack ska involveras i beslutet.

Det krävs starka skäl för att inspelningen ska väga tyngst. Sker övervakningen ändå är den olovlig och övervakningen kan anmälas till Datainspektionen.

Den som övervakat kan dömas till skadestånd och fängelse. En polisanmälan kan också göra för olovlig smygfilmning.