De två på Nettolagret fick åka till sjukhus. Lastbilschauffören klämde fingrarna och truckföraren bröt benet när han klämde smalbenet mellan trucken och en plåtsarg. Chauffören är inte anställd av Netto utan jobbar på ett transportföretag. Truckföraren är inhyrd från ett bemanningsföretag och hade sommarjobbat på lagret i några veckor.

För att få köra truck på lagret ska man förutom truckkort ha körtillstånd från Netto. Huvudskyddsombudet Håkan Nordlinder tycker att det ges ut för lättvindigt och vill ha bättre kontroll av hur de anställda kör truck. Och han tycker att det måste sluta slarvas bland förarna. Truckolyckan skulle kunnat förebyggas om föraren stod med båda fötter på ståplattan.
– Vi är förskonade från allvarliga olyckor. Synd att sådant här ska behöva ske för att folk ska få upp ögonen, säger han.

Lagerchefen Andreas Jakobsson tycker att det är svårt att förebygga olyckor av detta slag.
– Vi informerar om att man måste ha båda fötter på fotplattan. Ser vi slarv ute på golvet hugger vi tag i det direkt, men vi kan inte ha den uppföljningen på varje individ. Vi tar allvarligt på olyckor, men det kan alltid hända grejer när man inte följer reglerna.

Arbetsplatsolyckan har anmälts till Arbetsmiljöverket och polisen. Verket utreder olyckan och ska ta exempelvis ta ställning till om de ska besöka arbetsplatsen för inspektion. Polisen utreder om det begåtts arbetsmiljöbrott.

Eftersom lastbilschauffören inte är anställd av Netto ligger arbetsmiljöansvaret på hans transportföretag.

Fakta

Truckregler

Trucken orsakar flest arbetsolyckor i Sverige. Här är några tips för en säkrare arbetsmiljö:

• Separera trucktrafiken från gående och håll gångarna fria.

• Sätt upp speglar
där sikten är skymd. Lasta inte så att sikten skyms.

• Använd skyddsskor
. Se till att golven är hela och jämna.

• Tänk på att
om du lyssnar på musik blir du mindre uppmärksam och hör inte om någon ropar.

Fakta

Delat arbetsmiljöansvar vid inhyrd personal

• Bemanningsföretaget som hyr ut anställda och kundföretaget som hyr in personal har delat arbetsmiljöansvar.

• Bemanningsföretaget har
enligt arbetsmiljölagen det övergripande och långtgående ansvaret, till exempel för utbildning och rehabilitering. Kundföretaget har arbetsmiljöansvar när den anställde arbetar där.

• Efter sommaren startar
Handels ett projekt för att besöka företag som hyr in personal. Tanken är att kontrollera att bemanningsanställda inte har sämre arbetsmiljö än ordinarie personal.

• 2011 startade även
Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats av bemanningsbranschen eftersom den är mer olycksdrabbad än andra, enligt verket. Många anställda är unga och nya på arbetsmarknaden.