Per Bardh börjar sin tjänst som avtalssekreterare och chef för förhandlingsenheten på Handels den 1 september. Han efterträder John Haataja  som går till ABF.

Per Bardh är 54 år och har sin fackliga bakgrund i Fastighetsanställdas förbund. Han har arbetat i 13 år på LO och var organisationens avtalssekreterare mellan 2008 och 2012. Efter LO-kongressen 2012 fick han ett uppdrag att arbeta med hållbara investeringar inom LO och dess förbund.
– Jag ser fram emot att återigen arbeta på ett medlemsförbund. Handels är den tydligaste stjärnan på LO-himlen med ett nytt angreppssätt som fått förbundet att växa igen, säger Per Bardh.

Han pekar ut kampen för jämställda löner som en av sina viktigaste arbetsuppgifter.
– Det finns en hel del kvar att göra där. I avtalsrörelsen 2013 lyckades LO hålla ihop och Handels bidrog med ett bra avtal. Men i framtiden tror jag vi måste sätta ytterligare fokus på att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor, säger Per Bardh.
Han lämnade uppdraget som LO:s avtalssekreterare efter avtalsrörelsen 2012 där LO-familjen stod splittrad just kring frågan om jämställda löner.

Per Bardhs hustru Ann Bjurholt arbetar på Handels förbundskontor. Hon arbetar med uppgifter som rör förhandlingsenheten utan att för den skull ha avtalssekreteraren som chef. Per Bardh tror inte att relationen ska vålla några problem.
–  I den mån jag behöver anlita hennes tjänster kommer jag att gå via hennes chef.

Tommy Tilllgren, Handels andre vice ordförande och Per Bardhs blivande chef, är nöjd med rekryteringen.
– Posten som avtalssekreterare är en av förbundets allra viktigaste tjänster. Det är fantastiskt att vi har lyckats knyta Per Bardh till oss. Han har utmärkta ledaregenskaper och erfarenheter av avtal och förhandlingar, och han är van vid media.