De regionala skyddsombuden inom LO:s medlemsförbund ska besöka flera hundra arbetsplatser där det finns arbetstagare som är inhyrda, inlånade eller anställda av entreprenörer. För Handels del rör det sig om mellan 50 och 100 arbetsplatser, berättar förbundets arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

Han pekar på statistik från Arbetsmiljöverket som säger att inhyrd personal löper dubbelt så stor risk som andra att drabbas av arbetsolyckor.
– Inhyrda upplever ofta att de förväntas springa fortare och jobba hårdare än övriga på arbetsplatsen. Ökad stress leder till större olycksrisk. Vi tror också att inhyrda ofta får sämre introduktion och utbildning om risker på arbetsplatsen, säger Krister Colde.

Skyddsombuden är utrustade med en checklista där man granskar sådant som rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, fysisk arbetsmiljö, psykosociala risker och hot och våld.
Granskningen inriktas mot arbetsplatser med färre än 50 anställda. På Handels område rör det sig främst om lager.

Under september och oktober besöks arbetsplatser kring Stockholm, Göteborg, Malmö och Gnosjöregionen. Efter årsskiftet väntar samma sak i övriga landet. Resultatet ska sammanställas i en rapport som ska presenteras vid Almedalsveckan på Gotland nästa sommar.

Krister Colde har stora förväntningar på resultatet.
– Jag tror det är bra för hela branschen att man går igenom de inhyrdas arbetsmiljö. Särskilt på mindre arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet kanske inte är lika välordnat som på större ställen.

Skyddsombud

De anställdas ögon
på arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta om arbetsmiljön. Skyddsombud är arbetstagarnas representant i det arbetet.

Om det inte finns lokalt skyddsombud utses ett regionalt skyddsombud av den fackliga organisationen. Regionalt skyddsombud har befogenheter på arbetsplatser där det finns minst en medlem i det aktuella fackförbundet.

Inom Handels fungerar alla ombudsmän på förbundets avdelningar som regionala skyddsombud.

På arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté där fack och arbetsgivare samverkar i arbetsmiljöfrågor. På arbetsplatser med skyddskommitté har regionalt skyddsombud inte tillträde.