I slutet av maj meddelade Team Sportia att de var nära en konkurs, eftersom de inte kunde betala sina skulder. Det är de åtta egenägda butikerna och huvudkontoret som dras med stora ekonomiska problem på grund av bland annat vikande försäljning.

Sedan maj har tingsrätten utsett en rekonstruktör som ska hjälpa Team Sportia på fötter. Arbetet är i full gång och ägarna har skjutit till pengar så att bland annat nya varor kunnat köpas in.
– Inom kort kommer vi att begära att fordringsägarna ska gå med på en nedskrivning av skulden, säger Lars Lundberg, som är Team Sportias rekonstruktör och advokat på Grönberg Gunnard advokatbyrå.

Säger de nej avbryts försöken med att hjälpa Team Sportia och alla skulder måste betalas tillbaka, vilket kan betyda slutet för Team Sportia. Men Lars Lundberg är positiv till Team Sportias möjlighet att överleva.

Team Sportia

126 butiker

Team Sportia drivs till största delen i franchiseform. Sportkedjan har runt 126 butiker och cirka 1000 medarbetare. De 8 egenägda butikerna ligger i Stockholmstrakten, Malmötrakten, Lund och Norrköping. Här jobbar mellan 30 och 35 anställda.  Huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg.

Fakta:

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen.  Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter.