I dag släppte Svensk Handel en rapport om svinnet inom handeln. När motsvarande rapport släpptes 2010 var kritiken från Handels hård. En stor del av svinnet beräknades bero på personalstölder. Närmare bestämt 24 procent. I årets undersökning är den siffran nere i 18 procent.

– Nu tycker jag att vi ska sikta in oss, partsgemensamt, på att få ned den totala siffran. Hemgångskontroller tycker vi är bra. Men man undrar ju till exempel också vad en snäv bemanning har för inverkan på det administrativa svinnet, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström. Han tycker dessutom att siffran i årets rapport känns mer rimlig än den tidigare. Han är också nöjd med att man lyft in ägare och chefer som bidragande till det interna svinnet.

Mest har personalsvinnet minskat i dagligvaruhandeln. Från 27 procent 2010 till 18 procent i årets redovisning. Enligt Svensk Handel beror detta på att man blivit bättre på att registrera administrativt svinn även kallat driftssvinn. Till exempel mat som blivit dålig och ska slängas.
– Om en handlare har en osäker summa svinn så är det nog lätt att man tror att det rör sig om internbrott, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Lars Östberg jobbar på Willys i Värmdö och sitter med i Willys centralt fackliga grupp. Han tycker fortfarande att siffran för internsvinn låter orimligt hög.
– Man har säkert blivit bättre på att föra upp administrativt svinn. Men på ett sådant här stort företag där alla butiker har samma huvudleverantör är det inte alltid det prickas av så noga.

Enligt Lars Östberg har också problemen med professionella stöldligor som stjäl stora mängder varor ökat.
– Men interna stölder betraktas inte ens som ett problem i vårt företag. Skulle anställda stjäla 18 procent av det totala svinnet skulle det betyda flera kundvagnar varje vecka. Fem procent låter mer rimligt.

Om undersökningen

16 procent svarade

Rapporten är baserad på en webbenkät som gått ut till 6771 av handlare och företag. Totalt medverkade 1122 av dessa (16 procent). Resultaten är sedan viktade för att få rätt proportioner branschmässigt.

Det totala svinnet beräknas i undersökningen 2013 till 9 miljarder kronor per år. 4,4 miljarder i kundstölder, stölder utförda av personal, chefer och ägare beräknas 1,6 miljarder och tre miljarder administrativt svinn.

Rapporten är framtagen av Handelns Utredningsinstitut, HUI.