I våras beslutade riksdagen att ändra reglerna för att få a-kassa. Kontrollen på att arbetslösa söker jobb ska bli bättre genom fler sanktioner som gradvis trappas upp. Dagens få, men hårda påföljder används inte som det var tänkt, menar regeringen.

Nytt är att arbetssökande måste lämna in en skriftlig rapport på vad man gjort för att få jobb varje månad till arbetsförmedlingen. Görs inte det ges en varning. Händer det fem gånger ryker rätten tills ersättning till ett nytt arbetsvillkor uppfylls. Samma gäller om man missar ett möte på arbetsförmedlingen utan giltigt skäl. Först ges en varning och femte gången dras ersättningen in.
– Tidigare förlorade man sin a-kassa redan första dagen. Det skedde automatiskt. Det gav direkt stor ekonomisk påverkan för den arbetssökande. Nu ges en varning och samtidigt får den arbetssökande veta vad konsekvenserna kan bli om det händer igen. Så åtgärderna blir mildare nu, men de blir fler, säger Pernilla Nilsson, verksamhetsansvarig på Handels a-kassa.

Det är arbetsförmedlingen som ska kontrollera och a-kassan som ska bedöma och besluta om sanktionerna. För både arbetsförmedlingen och a-kassan innebär de nya reglerna betydligt mer pappersarbete.  Enligt arbetsförmedlingen kan det röra sig om upp till 160 000 fler ärenden per år för a-kassorna.  
– Hur mycket mer det blir för just oss på Handels a-kassa är svårt att uppskatta. Reglerna börjar gälla i september så först i mitten av oktober vet vi mer, säger Pernilla Nilsson, verksamhetsansvarig på Handels a-kassa.

För att klara de nya arbetsuppgifterna har Handels a-kassa anställt tre nya personer.
Regeringen har tillfälligt skjutit till pengar. Handels a-kassa ska få 2,5 miljoner för 2013.

Fakta:

Några av förändringarna En gång i månaden ska en skriftlig rapport på vad som gjorts för att få jobb lämnas in till arbetsförmedlingen.

Den som söker ersättning ska intyga att de uppgifter som lämnas är på "heder och samvete".

Förändringar ska
berättas för a-kassan inom två veckor.

En sanktionsmodell i olika steg införs
. Sanktionerna ska användas om jobbsökandet missköts, om den arbetssökande själv orsakar arbetslöshet eller förlänger sin tid i arbetslöshet.

Mildaste straffet är en varning, sedan kan ersättningen dras in i 5, 10 eller 45 dagar. Hårdaste straffet är att rätten till ersättning helt förloras tills ett nytt arbetsvillkor uppfyllts.

Läs mer på: www.arbetsformedlingen.se  eller www.handels.se/akassan