– Låg ersättning ska göra att människor fortare tar sig ur arbetslöshet. Men att öka kraven med en låg ersättning ger inte dubbel effekt. Det finns en gräns för hur mycket en arbetssökande själv kan göra för att ta sig ur arbetslösheten.  Forskning visar att hög ersättning kombinerat med krav och sanktioner ger likvärdig effekt som krav kombinerat med låg ersättning, säger Ulrika Vedin, utredare på LO.

Höjd ersättning skulle även ge andra positiva effekter för sysselsättningen, menar LO. Då skulle den arbetssökande få lite tid att hitta ett jobb som passar utbildningsnivå och arbetserfarenheter.
– Det blir en annan dynamik i matchningen på arbetsmarknaden och kunskaper och erfarenheter kommer till nytta. Det ger också en större effektivitet i det stora hela, säger Ulrika Vedin.

LO vill också att fler ska omfattas av försäkringen. Det är inte rimligt att de som har tillfälliga anställningar eller jobbar deltid inte har samma försäkringsskydd som heltidsanställda.
– Det leder till en strukturell diskriminering och gynnar heltidsanställda som redan har ett starkare skydd på arbetsmarknaden, säger Ulrika Vedin.

På sikt vill LO att a-kassan ska motsvara 90 procent av lönen för de flesta löntagare. LO vill även att en form av studerandevillkor införs.
– I dag ser vi hur viktigt det är att ha en utbildning för att få arbete. Därför är det viktigt att den som investerar i studier omfattas av försäkringen i någon form, säger Ulrika Vedin.

För att finansiera förändringarna kan LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson se en skattehöjning.

LO:s förslag

Höjd ersättning som gäller fler

Höja taket i tre steg
Januari 2014: taket höjs till 25 000 kronor (i dag är taket på 18 700 kronor i månaden).
Januari 2015 till januari 2016: taket höjs först till 29 500 och därefter till 34 000.
Januari 2016: taket höjs till 38 300 under de första hundra första dagarna.

Omfattar fler
Januari 2014: 40 timmars arbete per månad i sex månader ska räcka för att uppfylla arbetsvillkoret.
2014: Ett studerandevillkor återinförs. Studier på gymnasie-, sfi- och högskolenivå bör berättiga till ett grundbelopp.  Hur studerandevillkoret ska utformas bör snabbutredas.

Samla allt under ett tak
Under 2014: Idag bedriver kommuner arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket även statliga Arbetsförmedlingen gör. LO vill att arbetsmarknadspolitiken enbart ska bedrivas i statlig regi. Bland annat för att undvika att insatserna skiljer sig åt beroende på ort.

Insatserna behöver bli mer inriktade på att få människor i arbete istället för att enbart sysselsätta arbetslösa.