– Det här måste få ett slut nu. Det är ovanligt att vi kräver att butiker gör en oberoende utredning på grund av den psykosociala arbetsmiljön, säger Mikael Bergman, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Förra året vände sig ett 20-tal anställda på Ica i Stenungsund som ligger mellan Göteborg och Uddevalla till Handels. Personalen upplevde handlaren som labil och hotfull. De som sa ifrån bestraffades. Många hade ångest för att gå till jobbet. Ombudsmannen Ulf Henriksson gjorde en skyddsrond och krävde att arbetsmiljön förbättrades.  När inte det hände anmälde han butiken till Arbetsmiljöverket, AV.  AV hotade med böter om inte företagshälsovård kopplades in, handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete skrevs och utbildningar gicks. Detta gjordes och det blev inga böter.

I somras gjordes en uppföljningsinspektion i butiken. Ett tio-tal personer berättade då om kränkningar och några upplevde sig även utsatt för sexuella trakasserier.
– Anklagelserna är allvarliga och arbetsplatsen har haft denna typ av problem länge. Därför kräver vi nu att en oberoende utredning görs, säger Mikael Bergman, inspektör på AV.

Någon gång i november ska utredningen vara klar. Efter det fattar Arbetsmiljöverket beslut om eventuellt skadestånd.  
– Detta ärende är komplicerat då eventuella psykosociala brister kan finnas hos företagsledningen eller hos ägaren. Det är viktigt att ICA centralt tar sitt ansvar för den uppkomna situationen.

Anders Hallgren är sekreterare på Ica-handlarnas Förbund, handlarnas medlemsorganisation. Han säger att de följer fallet, men att de inte kan agera förrän den oberoende utredningen är klar.
Varför kan ni inte agera redan nu?
– Handlaren gjorde de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävt. Vi vet ännu inte vad som är sant i de anklagelser som nu framförs, säger Anders Hallgren.

Ica har en ansvarsnämnd. En fällning där kan leda till att en handlare utesluts. Det är Ica-förbundets distriktstyrelse eller förbundsstyrelse som ska göra anmälan.  Ica Sverige kan också anmäla.
– Vi ser allvarligt på detta och det är oroväckande att det pågått under så lång tid. Vi kräver att handlaren nu tar tag i detta. Det anser vi att han gör. Arbetsmiljöverket har också avslutat tidigare fall där kritik riktats mot butiken. Att förbättra psykosocial arbetsmiljö tar tid, säger Tony Holmberg, affärsområdeschef på Ica Sverige.

Handels i Trollhättan arbetar vidare med fallet och för bland annat diskussioner med Ica centralt.  

Handelsnytt har sökt handlaren som väljer att svara i ett mejl att en oberoende utredning nu ska göras och att all personal, såväl fast som provanställda och långtidsvikarier ska medverka.

Fakta:

Går med vinstFörra året fick aktieägarna 1 miljon i utdelning.  Butikens omsättning ökade jämför med förgående år och butiken gick med nära 9 miljoner i vinst.

Butiken har runt 50 anställda.