– Det är en kombination av att produktiviteten ökar snabbare än konsumtionen och att man ute på arbetsplatserna har en lägre bemanning än man borde. Större butiker, köpcentrum och liknande blir fler. Färre säljer mer, säger Stefan Carlén, verksamhetschef på Handels.

Statistik som Handels beställt från SCB visar att 143 000 arbetare jobbade inom detaljhandeln första kvartalet i år. Det är 5000 färre än samma period förra året. På fem år har det minskat med drygt 11000.

Enligt Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel, handlar många ärenden arbetsgivarorganisationen får in just nu om att företag vill minska på sin personal. Enligt henne skulle inte heller en ökad försäljning nödvändigtvis bidra till att fler fick jobb.
– När vi frågar våra medlemmar om framtiden tror de inte att de kommer anställa fler även om försäljningen skulle öka, säger hon.

 Det minskade antalet anställda bekymrar dock inte facket. Trots siffrorna ökar antalet medlemmar i Handels. Stefan Carlén tror heller inte att automatisering och teknik, som till exempel självscanning, kommer att manövrera ut människor framöver.
– Handeln är en tjänstebransch. När behovet av personal i kassan minskar ökar i stället behovet av folk med kunskaper om produkterna och andra serviceuppgifter.

Samma bild av framtiden, med ett ökat behov av tjänster och expertis som kompenserar för att butikerna blir mer tekniskt effektiva har även arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.
– Vi försöker få våra medlemmar att förstå att det i tjänster finns en möjlighet att konkurrera, säger Yvonne Ingman.

Fakta

Antalet anställda i handeln

Statistik över antal (tusen) anställda arbetare inom detaljhandeln. Siffrorna är framtagna av SCB och visar genomsnittet första kvartalet varje år. Den kraftiga ökningen 2008 kan bland annat förklaras med en rekordtidig påsk. 

2006            147,8
2007            152,5
2008            162,0
2009            154,7
2010            151,5
2011            155,0
2012            148,0
2013            143,0