Om man jobbar utan anställningsbevis är man oförsäkrad under arbetstid?
Jorge

Svar
: Även om det saknas ett skriftligt anställningsbevis så råder det ett anställningsförhållande mellan den anställde och arbetsgivaren. Det räcker alltså med att man muntligen kommer överens om ett anställningsförhållande för att alla försäkringar skall gälla.
Claudio Estrada, Handels Direkt