Jag har en fråga angående semesterrätt. Jag jobbar i dag fem dagar i veckan i en butik. Jag har en 80%-tjänst. Visst har jag väl rätt till 25 dagars betald semester? Min chef påstår att jag bara har rätt till 20 dagar betald semester, men att jag kan få ytterligare 5 obetalda semesterdagar. Vad gäller här?
Paulina

Svar: Det är helt rätt att du har rätt till 25 dagars semester, det har alla oavsett anställningsgrad. Du skall ha 25 dagars betald semester, men dessa dagar är självklart mindre värda om du jobbar 80% istället för 100%.

Jag misstänker att din arbetsgivare, AG, tänker sig att de skall ge dig 20 fullt betalda semester dagar och fem obetalda. Att du alltså får 20 betalda dagar beräknade på en 100% tjänst, i stället för hur det bör vara, att du får 25 betalda dagar beräknade på en 80% tjänst. AG har alltså fel i detta.

Du skall stå på i denna fråga. För att säkerställa att du får rätt ersättning adderar du allt du tjänat från AG från 1 April 2012, till 31 Mars 2013. Även sjukdom är semesterlönegrundande så karensdagar och dylikt skall medräknas. När du räknat ihop denna summa multiplicerar du detta tal med 0,12(0,13 om AG följer kollektivavtalet). Då får du ut vad AG är skyldig dig. Denna summa skall därefter divideras med 25. Då får du fram vad varje semesterdag är värd.

Det finns även en minimigräns vad varje semesterdag är värd som är angivna i kollektivavtalet. För avtalsåret 1 April 2013 till 31 Mars 2014 är dessa garantibelopp per semesterdag:
Fyllda 18 år: 1 103 kronor.
3 års Branschvana: 1 305 kronor.
Dessa siffor är angivna för heltidsanställd, jobbar du deltid beräknar du garantibeloppet procentuellt i proportion till din syselsättningsgrad.
Erik W Hallonsten, Handels Direkt