När solen skiner blir uteplatsen snabbt full efter lunchen i matsalen. De som sitter runt det största bordet är föräldrar, de flesta av dem. Robert Karlsson jobbar andra dagen efter sin fem månaders föräldraledighet med Elis. Första barnet, nu 15 månader.
– Det bästa med att ha varit hemma är att jag som pappa fått knyta an till barnet. Annars skulle han bli jättemammig. I måndags började inskolningen på dagis och nu jobbar vi båda 90 procent.
Handels vill att hälften av föräldradagarna ska reserveras till vardera föräldern. Om man inte tar ut dem, ska de frysa inne. Ingen runt bordet har delat lika på föräldraledigheten med sin andra hälft, tjejen har varit hemma mest. De gillar inte tanken på att fler än dagens två pappamånader skulle kvoteras.

– Jag tycker att mina fem månader är mycket. Hur man ska vara hemma tycker jag ska vara upp till varje familj, säger Robert Karlsson.
– Det är olika hur det passar, exempelvis efter hur man tjänar, säger Anders Lillevold som var hemma en månad med sitt första barn, sex månader med andra.
– Min kille ville inte vara hemma lika mycket. Visst kunde han, men när han är borta är det ingen som gör hans jobb. Och så var det en ekonomisk fråga. Det skulle bli dyrare om han var hemma, säger Linnéa Säterdal.

Eftersom kvinnor tar ut det mesta av föräldraledigheten halkar de efter i lön och karriär, arbetar oftare deltid och får lägre pension, kan studier från exempelvis Statistiska centralbyrån visa. Många ifrågasätter också frivilligheten i att mamman tar huvudansvaret, och menar att det snarare är normer och familjeekonomin som styr. De Icaanställda förstår problematiken, men tycker ändå att ett jämnt uttag måste komma utan tvång. På jobbet tycker de att attityden är tillåtande.
– Men det borde marknadsföras bättre att det är kul att vara pappaledig. Det är mer än att byta blöjor, säger Robert Karlsson.
De tycker att den föräldralön som facket drivit igenom och som fyller ut föräldrapenningen med 10 procent är bättre. Då förlorar familjen mindre ekonomiskt på om mannen är hemma eftersom det oftast är han som tjänar mest.

Den enda som tycker kvotering är bra är Mikael Bäck i lagrets fackliga klubbstyrelse. För jämställdhetens skull, är hans mening.
– Som det är nu är mamman hemma för att pappan tjänar mer. Då fortsätter hon tappa i lön. Det blir en ond cirkel. Nu kastar jag egentligen sten i glashus. Jag var bara hemma på deltid i sex månader med första barnet. Med andra, inte något. Varför? Den gamla klyschan, jag tjänade bättre.

Fakta

Andel av föräldrapenningdagar

År        Kvinnor   Män
1974    99,5%     0,5%
1984    94,9%     5,1%
1994    88,6%     11,4%
2004    81,3%     18,7%
2012    76%        24%

Källa: Försäkringskassan.
Varken LO, Handels eller Försäkringskassan har statistik över föräldraledighet utifrån yrke.

Fakta

Föräldraledighet på några stora arbetsplatser

Clas Ohlsons lager, Insjön (245 män och 132 kvinnor anställda):
Genomsnitt antal föräldradagar var 34 för männen och 113 för kvinnorna.

Coops lager, Bro (544 män, 134 kvinnor anställda):
Genomsnitt antal föräldradagar var 47 dagar för männen och 128 för kvinnorna.

Dagabs lager, Jordbro (360 män, 59 kvinnor anställda):
Genomsnitt antal föräldradagar var 32 för männen och 84 för kvinnorna.

Icas lager, Borlänge (263 män, 63 kvinnor anställda):
Genomsnitt antal föräldradagar var 20 för männen och 24 för kvinnorna.

Källa: Företagens senaste årliga statistik.

Fakta

Föräldrapenning

• Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar. I 390 dagar får man nästan 80 procent av lönen med ett tak på drygt
37 000 kr/mån, vilket ger max 946 kr/dag. I 90 dagar får man 180 kr/dag.
• 60 dagar är reserverade för vardera föräldern, de två månaderna brukar kallas pappamånader. 1995 infördes den första pappamånaden, 2002 den andra.
• Skulle männen öka föräldraledigheten i samma takt som nu kommer föräldrarna att dela lika 2035.

Kvotera 50/50

Enigt beslut av kongressen 2011

Handels vill att föräldraförsäkringen ska delas helt lika mellan föräldrarna och inte kunna överlåtas till den andre. Det beslöt en enig kongress 2011.

Bakgrunden till Handels mål är att kvinnor i kvinnodominerade branscher lätt hamnar i en ond cirkel. Kvinnan förväntas att vara hemma med barnen och får sämst villkor vad gäller lön och anställningsgrad. Exempelvis är det mest utbrett bland kvinnor att jobba deltid.
Kommunal och Hotell- och restaurangfacket följer Socialdemokraternas linje om en tredelad föräldraförsäkring (en del till mamma, en till pappa och en valfri del).

I årets kollektivavtal förbättrades föräldralönen. Den ger utöver föräldrapenningen 10 procent av lönen upp till föräldrapenningens tak och 90 procent över taket. Från 2014 är föräldralönen två månader för de som varit anställda i ett år och sex månader för de som varit anställda i två år.