Men antagligen för att vi tycker att kyrkan är en viktig samhällsinstitution som vi räknar med ska finnas där när vi behöver den, vid dop, bröllop, begravningar och så.
Och vi tar liksom för givet att kyrkan ska engagera sig i social verksamhet, hjälpa alla slags människor som har det svårt, verka för dialog med andra religioner. Men vi är inte tillräckligt engagerade eller insatta för att ha koll på hur politiken påverkar kyrkan. Kyrkan är ju en demokratisk organisation som delvis är politiskt styrd.
Det här leder till att det är väldigt få som röstar i kyrkovalet. Valdeltagandet senast var bara strax under 12 procent.
Nu är det dags igen att gå till val, på söndag den 15 september. Alla som fyllt 16 år och är medlemmar i kyrkan får rösta. Gör det! Om du inte känner dig så insatt, välj det parti du tänker rösta på i riksdagsvalet om ett år. Det viktiga är att du stöder kyrkan genom att utnyttja din demokratiska rättighet att rösta om vilka värderingar som ska styra den.
Vi ses på kyrkbacken!

Läs här hur kyrkovalet går till