Drygt 23 år hade Ulrika Blomgren jobbat på Lindex i Falköping men ändå var hon sist anställd. I maj 2012 blev hon uppsagd på grund av arbetsbrist. Anställningen upphörde 30 november.

Under vintern och våren tog butiken flera gånger in extra personal. Men ingen gång erbjöd de inhopp till Ulrika Blomgren, trots att hon hade rätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd, las.
– Jag fick höra att de inte fick ringa in mig, för det skulle öka på min återanställningsrätt, säger hon.

Ulrika Blomgren vände sig till Handels ombudsman Christer Rönn. Han kontaktade arbetsgivaren, men kunde efter samtal inte se att det begåtts något formellt fel. Orsaken är en ny skrivning i detaljhandelsavtalet som gäller för uppsägningar som gjorts efter 31 mars 2012. Den säger att företrädesrätten till återanställning inte gäller tidsbegränsade anställningar som varar mindre än 14 dagar.
– Fjortondagarsregeln är åt helsicke, tycker Ulrika Blomgren.
Hon anser att hennes arbetsgivare utnyttjade regeln för att hindra henne från att komma tillbaka till jobbet.

I april i år fick Ulrika erbjudande om sommarvikariat på Lindex i nio veckor. Då hade hon redan tackat ja till fyra veckor i vården, som ett led i att hon omskolar sig till undersköterska.
Eftersom hon inte tackade ja till hela perioden gick hon miste om sin återanställningsrätt. Då ringde butikschefen och sa att hon gärna fick stå på inringning under hösten. Men Ulrika sa nej.
– Först när jag inte längre hade återanställningsskydd var jag välkommen som inhoppare. En sån chef vill jag inte krypa för.

Så säger lag och avtal

Rätt till återanställning
gäller inte korta inhopp

Lagen om anställningsskydd 25 §
Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. Rätten gäller den som varit anställd mer än 12 månader de senaste tre åren. Återanställningsrätten gäller i nio månader efter att anställningen upphört.

Detaljhandelsavtalet 4 § mom 6
Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tidsbegränsad anställning som varar högst 14 dagar.
Företrädesrätt gäller dock om det i direkt anslutning till varandra ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 14 dagar.
Regeln gäller för personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist efter den 31 mars 2012.