– Det är bra att den tas bort. Den borde aldrig ha införts. Regeringen tog en massa pengar från våra medlemmar genom att inför avgiften, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.

Den borgerliga regeringen införde arbetslöshetsavgiften 2006. Att medlemskapet i a-kassan blev dyrare gjorde att många lämnade både a-kassan och facket. Avgiften kritiserades av fackförbunden.  Handels tappade 27 000 medlemmar.
– Att a-kassan blev dyrare bidrog till tappet. Vi har återhämtat oss men har fortfarande medlemmar att vinna tillbaka, säger Lars-Anders Häggström.

Att regeringen nu backar och vill ta bort arbetslöshetsavgiften är en eftergift till fackförbunden för att de varit med och tagit fram lösningar för att få unga i jobb ( läs ”Så vill regeringen få unga i jobb”).  
– Vi har hela tiden sagt att vi vill föra konstruktiva diskussioner om hur unga ska få arbete. Vi har tagit fram vår yrkespraktik som ett led i detta. Det hade vi gjort oavsett regeringen, säger Lars-Anders Häggström.

Arbetslöshetsavgiften ska tas bort 1 januari 2014. I dagsläget finns det ingenting som pekar på att Handels a-kassa kommer att behöva höja sin grundavgift ( läs ”Från 222 kronor till 120 kronor”).

A-kasseavgiften:

Från 222 kronor till 120 kronor

Medlemsavgiften till a-kassan består i dag av två delar, en grundavgift som ska betalas av alla medlemmar och en arbetslöshetsavgift som betalas av den som har jobb, oavsett om det är på deltid eller heltid. Deltidsarbetande betalar dock inte hela arbetslöshetsavgiften.

I dag är grundavgiften 120 kronor i månaden och arbetslöshetsavgiften är 102 kronor i månaden. Det är den senare som kommer att tas bort.

Utöver avgiften till a-kassan betalar de som är med i facket en avgift till Handels. Den varierar utefter var man bor. Räkna ut din totala avgift på Handels hemsida.

Så vill regeringen få unga i jobb

Jobbpaketet ingår i budgetpropositionen

Att arbetslöshetsavgiften ska tas bort meddelade regeringen den 9 september när de presenterade sitt jobbpaket för att få unga i jobb. Bland annat blir det billigare för arbetsgivare att anställa en person under 23 år, genom sänkta sociala avgifter.

221 miljoner satsas också på YA-jobb, anställningar på yrkesintroduktionsavtal.  Anställningarna ska ha avtalsenliga löner och villkor. Men en del av arbetstiden ska användas för utbildning och handledning och inte ge lön.

Totalt satsar regeringen 3,1 miljarder. Både jobbpaketet och slopad arbetslöshetsavgift ingår i höstens budgetproposition som presenteras snart.